Portautomatik

Kategori:

Beskrivelse

Portautomatik
Ud over den bekvemmelighed, der ligger i at kunne betjene din port automatisk, findes der en række andre fordele i, at forsyne porten med elektrisk betjening.

Med portautomatik åbnes og lukkes porten automatisk, hvilket forkorter den tid, hvor porten står åben. Dermed reduceres varme- eller kuldetabet, og der beskyttes mod træk. Dette er en væsentlig fordel i forhold til arbejdsmiljøet. Derudover giver elbetjening af porten en mere rolig åbning og lukning og nedsætter dermed eventuelle støjgener.

El-betjening giver også porten en mere rolig og ensartet åbne- og lukkefunktion, hvilket reducerer slidtage på portens og forlænger dens levetid. Kombinationen af mindre slitage og sparet tid, betyder at investeringen i el-betjening kan være tjent hjem relativt hurtigt.